Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Akce MŠ: duben 2019

1.4.        ekoprogram třída Koťátek, od 8,15 hod.

2.4.        ekoprogram třída Ježků, od 8,15 hod.

3.4.        ekoprogram třída Broučků, od 9 hod.

4.4.        ekoprogram, třída Pampelišek, od 8,15

8.4.        ekoprogram, třída Zelený čtyřlístek, od 8,15 hod.

09.4.      poslední bruslení pro předškoláky

16.4.      sportovní olympiáda: Zvonek, Tulipán,Čtyřlístek, Pampeliška, Brouci, Ježci, od 9,30 hod.

18.4.      prázdniny na základních školách – odpadá plavání

19.4.      Velký pátek – MŠ uzavřena

23.4.      sportovní olympiáda: Hvězdičky, Berušky, Sluníčka, Motýlci,Myšky, Koťátka, od 9,30 hod.

24.4.      fotografování dětí: Hvězdičky, Berušky, Sluníčka,Motýlci,Broučci, Ježci, od 8,30 hod.

25.4.      poslední plavání pro předškoláky

26.4.      fotografování dětí: Zvoneček, Tulipán, Čtyřlístek,Pampeliška, Myšky, Koťata, od 8,30 hod.

Akce pro děti a rodiče:

 

Hvězdičky           Jarní hrátky                                   24.4.                                     od 15 hod.

Berušky              Velikonoční kraslice                      10.4.                                     od 15 hod.

Sluníčka              Výroba slepičky                            10.4.                                     od 15 hod.

Motýlci               Velikonoční slepička                      17.4.                                     od 15 hod.

Myšky                Veselé tvoření                                25.4.                                     od 15 hod.

Koťátka              Kuřátka                                        09.4.                                     od 15 hod.

Broučci               Čarodějnice                                   24.4.                                     od 15,30 hod.

Ježci                    Velikonoční tvoření                       16.4.                                     od 15,30 hod.

Zvonek                Velikonoční tvoření                       17.4.                                     od 15 hod.

Tulipán                Velikonoční tvoření                       09.4.                                     od 15,30 hod.

Čtyřlístek             Velikonoční tvoření                      16.4.                                     od 15,30 hod.

Pampeliška           Pomlázka se čepýří                     10.4.                                     od 15,45 hod.

 

V Praze dne 5.4.2019                                                                                   M. Ledererová, řed.MŠ