Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

P Ř E R U Š E N Í   P R O V O Z U   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

 

 

Vážení rodiče,

 

oznamuji Vám, že v době od 23.12.2020 – 3.1.2021, v období vánočních svátků, bude přerušen provoz Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v Praze 9. Ve výše uvedených dnech bude MŠ uzavřena. Provoz mateřské školy bude opět obnoven v pondělí 4.ledna 2021.

 

 

 

V Praze dne 21.10.2020

 

 

M. Ledererová, řed.MŠ