Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9,   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 11 62,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

V Praze dne 29.5.2020