Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: Praha 9, U Vysočanského pivovaru 261/2a,   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v úterý 18.6.2019 od 16 hod.ve třídě Modrý zvoneček na nových pavilonech bez účasti dětí.

 

 

 

 M. Ledererová, řed. MŠ

 

 

V Praze dne 29.5.2019