Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Z A H Á J E N Í   N O V É H O   Š K O L N Í H O   R O K U

2020/2021

nástup dětí do MŠ v úterý 1.září nejpozději do 8,00 hod.

 

P R O V O Z N Í   D O B A   M Š:

6,30 – 17,00 H O D.

 

K O N T A K T Y:

ředitelka MŠ:   M. Ledererová     283894875  e:mail: info@msupivovaru.cz

zástupkyně řed. MŠ:  J. Kramperová, R. Karanikosová, J. Šebelíková     283891162

vedoucí školní jídelny:  I. Primová     283893151

školní mobil :  725914422

 

R O Z D Ě L E N Í   D Ě T Í   D O   T Ř Í D

dle rozpisu jednotlivých tříd, rodiče budou informováni telefonicky poslední týden v srpnu

 

A D A P T A C E   D Ě T Í:

 

úterý   1.9.2020  -   7,30 – 10,00 hod.

středa  2.9.2020  -   7,30 – 10,00 hod.

čtvrtek 3.9.2020  -   7,30 – 12,30 hod.

 pátek  4.9.2020  -    7,30 – 12,30 hod.

 

Adaptace se týká pouze dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020.

 

P L A T B Y   S T R A V N É H O   A   Š K O L N É H O

stravné a školné za měsíc září 2020 budou rodiče nových dětí platit poštovními poukázkami, od měsíce října 2020 trvalým příkazem z účtu na účty MŠ, metodické pokyny pro zavedení trvalých příkazů, (včetně variabilních symbolů), dostanou rodiče včas.

 

Bankovní spojení:

Školní jídelna:  24338081/0100     pro platby stravného (33,-Kč/1 den/1 dítě)

MŠ:  22631081/0100     pro platby školného  (1.000,-Kč/1 měsíc/1den)   

 

C O   P O T Ř E B U J Í   D Ě T I   D Ě T I   D O   M Š ?

 

Pohodlné oblečení do třídy:   tričko s krátkým rukávem, šortky, sukénku, bačkůrky (ne pantofle)

 

Na zahradu:  tepláky, mikinu, náhradní sportovní obuv, holínky, pláštěnku pro případ zhoršeného počasí

Na odpolední odpočinek:   pyžamo, noční košilka

 

 

O M L O U V Á N Í   D Ě T Í

 

nepřítomnost dítěte v MŠ budou rodiče omlouvat ráno do 8,00 hod. na číslo školního mobilu: 725914422 nebo paní učitelce ve třídě den předem

 

 

V Y Z V E D Á V Á N Í   D Ě T Í   Z   MŠ

rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě: od 12,30 do 13,00 hod.

po odpoledním odpočinku: od 15,00 do 17,00 hod.